Godziny otwarcia:
dni robocze
od 08.00 do 18.00

Adres:
ul. Narutowicza 35
21-500 Biała Podlaska

tel:
83 342 86 21
83 344 34 44

e-mail: pr35@onet.pl


Po godzinach pracy przychodni (w dni powszednie od 18.00 do 08.00 dnia następnego, w dni świąteczne i wolne od pracy od 08.00 do 08.00 dnia następnego) nocna i świąteczna opieka opieka zdrowotna nad pacjentami NZOZ Przychodni Rejonowej Nr 1, sprawowana jest przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul Terebelska 57-65, budynek I c i I j (pomieszczenia pod SOR).

tel:
83 4147777


Komunikat NFZ czytaj (pdf)

Komunikat RODO czytaj (pdf)

Przychodnia Nr 1 Biała Podlaska

Recepta na leki stałe.

Informujemy o możliwości zamówienia recepty na leki stałe: telefonicznie, drogą mailową (adres:przychodnia@poczta.onet.pl) lub poprzez złożenie druku zapotrzebowania w skrzynce podawczej, zlokalizowanej na półpiętrze przy schodach wejściowych do przychodni.

Zasady udzielania teleporad w NZOZ Przychodni Rejonowej Nr1 w Białej Podlaskiej.

 1. teleporady udzielane są na drodze telefonicznej
 2. teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji
 3. w celu uzyskania teleporady należy dzwonić pod numery: 83 344 34 44 lub 83 342 86 21
 4. po uzyskaniu połączenia pracownik rejestracji:
  - weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ
  - wpisuje potrzebę do terminarza właściwego członka zespołu POZ
  - informuje pacjenta o terminie i zasadach na jakich odbywać się będzie teleporada
 5. w wyznaczonym terminie personel medyczny oddzwania do pacjenta. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, personel medyczny może zrezygnować z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady
 6. podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta i ustala czy teleporada jest wystarczającym rozwiązaniem czy konieczna będzie wizyta osobista lub inne świadczenie medyczne
 7. w ramach teleporady możliwe jest wystawianie dokumentów elektronicznych: e- recepta, zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne
 8. w celu realizacji e-recepty podawane są 4 cyfrowe kody - drogą telefoniczną, na wydruku lub przez konto IKP (Internetowe Konto Pacjenta), podobnie jest podawany kod na e-zlecenie na wyroby medyczne
 9. prosimy o zakładanie Internetowego Konta Pacjenta w celu usprawnienia procesu uzyskania kodu do odbioru leków i wyrobów medycznych
 10. poza dokumentami elektronicznymi wystawiane są dokumenty papierowe takie jak skierowania na badania, do specjalisty, do szpitala, zaświadczenia, do odbioru w rejestracji przychodni
 11. w trakcie teleporady personel medyczny informuje o sposobie realizacji skierowań na badania dodatkowe
01-11-2022

NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 1 zlokalizowana jest w centrum Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Narutowicza 35.

Od 1998 roku NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 1 udziela bezpłatnych świadczeń w zakresie medycyny rodzinnej, bazując pierwotnie na umowie z Lubelską Kasą Chorych a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia w Lublinie.

Przychodnia1 Przychodnia1 Wejście do przychodni

NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 1 oferuje osobom ubezpieczonym, wpisanym na listę pacjentów podstawową opiekę zdrowotną:

Poza ubezpieczeniem wykonujemy:

W budynku przychodni działa punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych.

dla niepełnosprawnychPrzychodnia jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i windę. Wszystkie pomieszczenia przychodni są klimatyzowane.

tel:
83 342 86 21
adres przychodni:
ul. Narutowicza 35 21-500 Biała Podlaska


wwwwww